PROPOZICE 2023


PROPOZICE CELÉ SOUTĚŽE (.pdf ke stažení)

Propozice sálové kopané .pdf
Propozice badmintonu .pdf
Propozice střelby ze vzduchovky .pdf
Propozice cyklistiky .pdf
Propozice terénní lukostřelby .pdf
Propozice nohejbalu .pdf
Propozice volejbalu .pdf
Propozice přespolního běhu .pdf
Propozice stolního tenisu .pdf
Propozice turnaje v dráhových kuželkách .pdf
Propozice plavání .pdf
Propozice slalomu .pdf

PROPOZICE 2023:

 

Druh soutěže.                         Celoroční soutěž v různých disciplínách individuálních i kolektivních sportů.

Pořadatel:                                TJ Sokol Plesná + organizační výbor soutěže složený ze zástupců zúčastněných obcí.

Soutěžící obce:                       Čavisov, Krásné Pole, Plesná, Horní Lhota, Polanka nad Odrou, Dobroslavice, Vřesina, Olbramice, Jistebník, Velká Polom, Dolní Lhota a Klimkovice

Termín:                                    Únor - listopad 2023, termíny jednotlivých soutěží budou upřesněny vždy na soutěži předchozí, propozice rozeslány, pokud to bude technicky možné, min.14 dnů před soutěží zpravidla e-mailem.
Soutěžním dnem je zpravidla sobota dopoledne

 

Informace o soutěži              www.vshry.cz  , https://www.facebook.com/vesnickesportovnihry/

 

Startovné:                                5 000 Kč za každou obec.

                                                  Startovné je nutno zaplatit do 30. 5. 2023 na účet TJ Sokol Plesná  107 - 8871310297 / 0100   u KB

                                                 

                                                  Jako variabilní symbol při platbě uveďte:                       272023

                                                 

                                                  Specifický symbol:       Krásné Pole                            22301

                                                                                           Jistebník                                  22302

                                                                                           Polanka                                   22303

                                                                                           Plesná                                     22304

                                                                                           Čavisov                                    22305

                                                                                           Horní Lhota                             22306

                                                                                           Klimkovice                               22307

                                                                                           Olbramice                               22309

                                                                                           Dolní Lhota                             22310

                                                                                           Dobroslavice                          22311

                                                                                           Vřesina                                    22312

                                                                                           Velká Polom                           22313

 

 

Ceny:                                        Vítězná obec získá putovní pohár, který je povinna vrátit před vyhodnocením dalšího ročníku pořadatelům.

 

Podmínky účasti:                   Mohou startovat muži a ženy, kteří v roce mají v obci trvalý pobyt (u prezentace je povinnost předložit občanský průkaz, u osob mladších 15-ti let jiný důvěryhodný doklad nejlépe s fotkou). V tomto směru apelujeme na sportovní čest zúčastněných a věříme, že se nesníží žádný ze zúčastněných k jakémukoli podvádění v této věci.

                                                  V případě neoprávněného startu bude družstvo obce z dané soutěže diskvalifikováno.

                                                  Osoby  mladší 15 let potřebují souhlas a přítomnost jednoho z rodičů – zajistí ho organizátor z dané obce. Týká se to všech soutěží v nekontaktních sportech. V sálové kopané, nohejbalu a volejbalu je účast přípustná od 15 let věku. Startující ve všech soutěžích se účastní na vlastní riziko a zodpovědnost se znalostí svého zdravotního stavu a berou na vědomí, že jejich účast není kryta žádným pojištěním ze strany pořadatele.

 

Rozpis soutěží:                   

27. ročník VSH

SPORT

POŘÁDAJÍCÍ OBEC

DATUM SOUTĚŽE

Slalom

Vřesina

9. 2.

Kuželky

Klimkovice

25. 3.

Střelba ze vzduchovky

H. Lhota

14. 10.

Stolní tenis

Kr. Pole

15. 4.

Běh

Olbramice

27. 5.

Volejbal

Jistebník

17. 6.

Nohejbal

Polanka n.O.

24. 6.

Lukostřelba

Čavisov

16. 9.

Plavání

Dobroslavice +  V.Polom

17. 3.

MTB

Plesná

7. 10.

Badminton

Plesná + Dolní Lhota

19. 11.

Sálová kopaná

Polanka n. O.

28. 10

 

                                                 

                                                                                          

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rozpis soutěží je rámcový a může dojít ke změně pořadí soutěží z organizačních důvodů. O přesném termínu konání soutěže budou organizátoři informováni s dostatečným předstihem. 

 

Systém a pravidla soutěží:

 

Soutěže jednotlivců – družstvo tvoří max. 4 závodníci předem nahlášeni jako členové družstva a do výsledkové listiny se započítají výsledky 3 nejlepších, ze kterých bude sestaveno redukované pořadí pro hodnocení družstva do VSH. Soutěže v přespolním běhu, plavání a závodu MTB  se považují za otevřené a mohou se jich zúčastnit i další závodníci ze zúčastněných obcí VSH mimo reprezentační družstvo obce a tito závodníci budou v případě umístění mezi nejlepšími odměněni cenami určenými pro nejlepší jednotlivce, i když nejsou členy družstva pro soutěž VSH.

 

 

 

 

1. sálová kopaná                          Obec reprezentuje pětičlenné družstvo (4+brankář) +max 4 náhradníci, systém každý s každým. Hrací doba min. 1x5min čistého času, stanoví se dle počtu zúčastněných. Podrobná pravidla budou vydána před vlastní soutěží.Vítěz utkání získává 3 body, za remízu pak 1 bod. O pořadí při rovnosti bodů rozhoduje 1.vzájemný zápas (minitabulka ze vzájemných zápasů), 2. rozdíl branek z minitabulky, 3. větší počet vstřelených branek v minitabulce, 4. celkový rozdíl branek, 5. celkový počet vstřelených branek, 6. los.

 

2. dráhové kuželky                       Obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo, systém soutěže 20 + 20 hodů sdružených, hodnocení jako soutěž jednotlivců do VSH.

                                                     

 

3. badminton                                 Družstva ve složení 2 – 6 hráčů před zahájením turnaje vyplní soupisku hráčů, dle které musí být dodrženo nasazování hráčů do dvouher (výše nasazený hráč hraje první dvouhru). Družstva se utkají systémem každý s každým. Každé utkání se bude skládat ze tří zápasů ,dvou dvouher a čtyřhry. Hráč může nastoupit do dvouhry i čtyřhry bez nároku na odpočinek mezi zápasy.

 

4. přespolní běh                            Obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo, trasa o délce cca 6km v terénu, startuje se hromadně, hodnocení jako soutěž jednotlivců s hodnocením do VSH dle pravidel

 

5. volejbal                                      Obec reprezentuje šestičlenné družstvo (+2 náhradníci). Minimální počet práčů na kurtu je 4. Hraje se na dva vítězné sety do 11 bodů beze ztrát  a je nutný rozdíl 2 bodů k vítězství v setu. O pořadí rozhoduje 1.vzájemný zápas (minitabulka ze vzájemných zápasů), 2. rozdíl bodů z minitabulky, 3. celkový rozdíl bodů, 4. los

 

6. nohejbal                                    Obec reprezentuje tříčlenné družstvo (+2 náhradníci), systém každý s každým. Nelze hrát s menším počtem hráčů na kurtu než 3. Hraje se dle českých pravidel nohejbalu na dva vítězné sety do 10 bodů. Případný 3. rozhodující set se hraje od stavu 5:5!
O pořadí rozhoduje 1.vzájemný zápas (minitabulka ze vzájemných zápasů), 2. rozdíl bodů z minitabulky, 3. celkový rozdíl bodů, 4. los

 

7. lukostřelba                                Za každou obec startují čtyři lukostřelci. Závodníci budou rozlosování do skupin a v každé skupině budou maximálně dva závodníci z jedné obce. Trať: 1. až 22. stanovišť – 3D figuríny + 2D terče zvěře na vzdálenost 8m – 30m /dle velikosti terče. Střílí se 2 šípy na každém stanovišti bez možnosti nástřelu. Vybavení: Jsou povoleny všechny druhy luků kromě kladkových. Luk může být vybaven pouze základkou a butonem. Mířidla nejsou povoleny. Šípy mohou být pouze dřevěné. Střelecký styl není limitován ani určen. Každý účastník si zajistí dostatečný počet šípů pro absolvování celého okruhu. Doporučujeme min. 5 šípů na každého střelce nebo luk.

8. stolní tenis                                 Obec reprezentuje tříčlenné družstvo (+1 náhradník), hraje se ve třech skupinách, v každé skupině nastupuje      jeden hráč z každé obce. Hráči na stejných místech ve skupině se utkají o konečné pořadí. V případě startu náhradníka musí tento dohrát skupinu, ve které nastoupil. Hraje se na 3 vítězné sety (set do 11 míčků, servis se mění po 2 podáních). Při rovnosti bodů rozhodují o pořadí: 1.vzájemný zápas (tabulka ze vzájemných zápasů), 2. rozdíl míčků ze vzájemných zápasů, 3. celkový rozdíl míčků, 4. los. Pokud se do skupiny o pořadí probojují dva hráči jedné obce, automaticky sehrají první zápas v této skupině.

                                              

9. cyklistika                                   Obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo s hodnocením dle propozic VSH. Tratí je country závod na cca 20km, který vede po zpevněných polních a částečně asfaltových cestách  Pořadatel vydá v dostatečném předstihu mapku trasy závodu a rozešle všem obcím.

 

10. plavání                                    Družstvo tvoří max. čtyři závodníci, soutěž jednotlivců na 100 metrů volný způsob s hodnocením do VSH dle pravidel.

 

11. sportovní střelba                     Ze vzduchové pušky na 10 m vstoje, 20 ran + nástřel dle pravidel sportovní střelby. Obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo, hodnocení jako soutěž jednotlivců do VSH dle nových pravidel

 

12. Lyžování – slalom                   Obec reprezentuje max. čtyřčlenné družstvo s hodnocením dle propozic VSH. Závodí se na dvě kola a počítá se výsledek lepšího z nich. Věkově neomezeno.

 

 

U soutěží v přespolním běhu a cyklistickém závodu se mohou zúčastnit i další zájemci mimo družstvo reprezentující obec, v případě cyklistiky však tito uhradí startovné stanovené pořadatelem .

 

Hodnocení:                           1. soutěže jednotlivců – vytvoří se výsledková listina VSH, do které se započítají max. 3 nejlepší jednotlivci z družstva pro VSH /redukované pořadí/ . První v pořadí získá 36 bodů a každý následující o jeden bod méně. Získané body členů družstva se sečtou, vítězí obec s nejvyšším počtem bodů.

                                               2. soutěže družstev - pořadí družstev je shodné s pořadím obcí dle pravidel dohodnutých pro každou disciplínu..

                                               3. Celkové hodnocení VSH - za 1. místo v soutěži získává obec 12 bodů, za každé další o 1 bod méně. V případě neúčasti, nedokončení soutěže či diskvalifikace nezískává obec žádný bod. Do celkového hodnocení se nezapočítává 2 nejslabší výsledky každé obce. V případě rovnosti bodů rozhoduje o umístění obce vyšší počet získaných bodů před odečtem, pak vyšší počet lepších umístění. Pokud toto kritérium neurčí pořadí, obce se o pořadí i příp. odměnu dělí.

 

Přerušení soutěže vlivem vyšší moci:

                                               V případě, že je soutěž ve stanoveném termínu rozehrána a vlivem vyšší moci musí být přerušena /zpravidla počasí, ale i jakýkoli jiná pořadatelem neovlivnitelná příčina/ postupuje se takto:

                                               - po dohodě zúčastněných a dle možností pořadatele se stanoví náhradní termín dohrávky

                                               - dohrávky se nemůže zúčastnit obec, která soutěž nezačala. Sestava družstev pro dohrávku může však být změněna.

                                               - pokud se dohrávky nezúčastní obec, která soutěž zahájila, jsou její zbývající utkání kontumována 

 

Organizační zajištění:         Jednotlivé soutěže budou po všech stránkách zajišťovat pořádající obce. Mohou dle svých finančních možností poskytnout občerstvení zdarma, věcné ceny, případně finanční odměny.

 

Propagace:                           Jednotlivé soutěže budou propagovány plakáty podle možností jednotlivých obcí, organizátoři a soutěžící budou seznámeni s výsledky, průběžným pořadím a propozicemi další soutěže písemnou formou nebo e-mailem.

 

Informace:                            Libor Hrdina:   l.hrdina@iol.cz  , tel: 603 251 905

                                                                        

Organizační, materiální a finanční zajištění celoroční soutěže VSH 2023.

Hlavním pořadatelem 27. ročníku je TJ Sokol Plesná - zaštiťuje nakládání s finančními prostředky soutěže. Po materiální stránce zajišťují jednotlivé soutěže především jejich pořadatelé. Hlavní organizátoři za jednotlivé obce garantují získání startovného za každou obec ve výši  5 000 Kč ve spolupráci s OÚ obcí či zaštiťující společenskou organizací.

Celková částka startovného  60 000 (12x 5000) Kč bude využita dle rámcového návrhu rozpočtu soutěže

Jednotlivé soutěže po finanční stránce zajišťuje pořádající obec. Úroveň zajištění soutěže je vizitkou každé obce, doporučujeme sponzorské zajištění finančních nákladů na ceny apod.

Příspěvek na občerstvení při soutěži bude poskytnut z vybraného startovného při dodržení následujících pravidel:

Pořadatel soutěže odevzdá startovací listinu a doklad na občerstvení v max. výši počet startujících x 50,-Kč. Doklad bude mít datum odpovídající datu pořádání soutěže /ne pozdější!/, potvrzen podpisem a razítkem a příjemce nebude uveden nebo bude uvedeno:

 

TJ  Sokol Plesná  pobočný spolek

Na Žižkově 281/1

Plesná, 725 27 Ostrava

IČ: 43965776

 

Nelze přijmout a proplatit doklad s uvedením jiných údajů.

Na základě tohoto dokladu bude pořadateli částka proplacena v hotovosti z pokladny TJ Sokol Plesná. Doklad bude předán nejpozději do měsíce a to Liboru Hrdinovi. Částka nevyčerpaná na občerstvení bude převedena na pořádání večírku.

 

 

Novy1 Kontakty na organizátory:

Klimkovice
Petr Večerka, 725 353 043, vecerkap@email.cz

Čavisov
Lukáš Balnar 604 323 892, lukas.balnar@gmail.com,
jwiaczka@tiscali.cz 605 814 606

Krásné Pole
Jaromír Bajgar, 607 630 719, jaromir.bajgar@seznam.cz
Roman Kotala, ketyna73@gmail.com

Plesná
Vladimír Mach, 608 979 425, mach@narwall.cz

Horní Lhota
Vladimír Parýzek, 725 986 426, vladimir.paryzek@seznam.cz
Petr Hrbáč, 736 432 127, phhrbacovi@volny.cz

Polanka nad Odrou
Martin Sýkora, 737 621 949, sykoramartin@volny.cz,
Petr Foltýn, P.Foltyn@email.cz, 721 372 060

Olbramice
Josef Budzel, 603 440 539, budzeljosef@seznam.cz,
Petra Teichmannová, 724 183 327, petra.teichmannova@obecolbramice.cz

Jistebník
Martin Šajna, sajnaM@seznam.cz, 725 257 951

Dolní Lhota
Lukáš Kubín, lukaskubinvsh@gmail.com, 722 145 880

Vřesina
Jitka Kozelková, kozelkovi1@seznam.cz , 607 888 580

Dobroslavice
Barbora Konštacká , konstackabarbora@seznam.cz, 774 091 826

Velká Polom
Kryštof Borkovec krystofborkovec@email.cz, 732 513 019, Kamil Drozdek, 777 112 160, kamil.drozdek@email.cz